Tag: ร้อนใน

  • 7 สาเหตุของแผลร้อนใน และวิธีการรักษา

    7 สาเหตุของแผลร้อนใน และวิธีการรักษา

    แผลร้อนใน ในช่องปากมักจะสร้างความรำคาญให้เรา หรือทำให้เราเจ็บหรือแสบบริเวณแผล โดยเฉพาะเวลารับประทาณอาหารและเวลาแปลงฟัน มักพบที่บริเวณกระพุ้งแก้ม ด้านข้างลิ้นหรือใต้ลิ้น