Tag: ถอดแมสก์

  • ศบค. ไฟเขียว “ถอดแมสก์” ได้แล้ว เช็คด่วน พื้นที่แบบไหนถอดได้

    ศบค. ไฟเขียว “ถอดแมสก์” ได้แล้ว เช็คด่วน พื้นที่แบบไหนถอดได้

    17 มิ.ย.2565 ถก “ถอดแมสก์” การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 9/2565 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และนับเป็นครั้งแรกที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ศบค.เป็นครั้งแรก  โดยที่ประชุมพิจารณาการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค มีการปรับพื้นเฝ้าระวัง หรือพื้นที่สีเขียว ทั่วราชอาณาจักร มีผลนับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ โดยเริ่มดำเนินการได้ทันที หรือหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา มาตรการการใส่หน้ากากอนามัย ควรสวมหน้ากาก และให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิด หรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก เงื่อนไขการ “สวมแมสก์”  สถานที่ภายนอกอาคาร ให้สวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬาหรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม ฯลฯ สถานที่ภายในอาคาร ให้สวมหน้ากาก สำหรับเงื่อนไขการ “ถอดแมสก์”  อยู่คนเดียว หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกัน […]