ศบค. ไฟเขียว “ถอดแมสก์” ได้แล้ว เช็คด่วน พื้นที่แบบไหนถอดได้


หน้าแรก / ศบค. ไฟเขียว “ถอดแมสก์” ได้แล้ว เช็คด่วน พื้นที่แบบไหนถอดได้

17 มิ.ย.2565 ถก “ถอดแมสก์” การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 9/2565 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และนับเป็นครั้งแรกที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ศบค.เป็นครั้งแรก 

โดยที่ประชุมพิจารณาการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค มีการปรับพื้นเฝ้าระวัง หรือพื้นที่สีเขียว ทั่วราชอาณาจักร มีผลนับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ โดยเริ่มดำเนินการได้ทันที หรือหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา มาตรการการใส่หน้ากากอนามัย ควรสวมหน้ากาก และให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิด หรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก

เงื่อนไขการ “สวมแมสก์” 

  • สถานที่ภายนอกอาคาร ให้สวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬาหรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม ฯลฯ
  • สถานที่ภายในอาคาร ให้สวมหน้ากาก

สำหรับเงื่อนไขการ “ถอดแมสก์” 

  1. อยู่คนเดียว
  2. หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกัน ต้องสามารถเว้นระยะห่างได้
  3. ไม่รวมกลุ่มและในพื้นที่แออัดและอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี
  4. มีกิจกรรมที่จำเป็นต้อง “ถอดแมสก์” เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดง ฯลฯ โดยให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบปรับ “พื้นที่สีเขียว” (พื้นที่เฝ้าระวัง) 77 จังหวัดทั้งประเทศ (หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา) รวมทั้ง เปิดสถานบันเทิง “ผับบาร์” ดี่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายกำหนด ถึงเวลา 02.00 น.