วิธีปลูกกัญชา ตั้งแต่เริ่มต้น ใส่ปุ๋ย จนต้นโต

การปลูกกัญชาและใส่ปุ๋ย

หน้าแรก / วิธีปลูกกัญชา ตั้งแต่เริ่มต้น ใส่ปุ๋ย จนต้นโต

เมื่อกัญชาปลดล็อค เรามาดูวิธีปลูกต้นกัญชาและการใส่ปุ๋ย

หลังปลดล็อคกัญชา วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอป ปลูกกัญชา จนระบบล่ม ยังมีช่องทางในการลงทะเบียนบนเว็บไซค์ plookganja.fda.moph.go.th/HOME/FRM_REGISTER  เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน

เทคนิคปลูกกัญชาในครัวเรือน

อุปกรณ์

 • กระกางขนาด 12 นิ้ว หรือ เข่ง เบอร์ 6
 • ดินร่วนซุยชื้น แต่ไม่แฉะ

เมื่อต้นอ่อนงอกให้ย้ายต้นกล้า

 • ปลูกในช่วงเย็ฯ
 • 2-3 วันแรก ต้องอยู่ในที่แสงรำไร

การรดน้ำ

 • ใช้น้ำประมาณ 1-2 ลิตร
 • วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น

การกำจัดแมลง

 • สำรวจต้นกัญชาสม่ำเสมอ
 • ถ้าพบศัตรูพืช รีบกำจัดออกนำไปทำลาย
 • ติดแผ่นกาวดักแมลง

วิธีการใส่ปุ๋ย

ครั้งที่ 1 : 30 วันหลังปลูก

 • ปุ๋ยสูตร 18-46-0 ปริมาณ 7.61 กรัม/ต้น
 • ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ปริมาณ 33.95 กรัม/ต้น
 • ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ปริมาณ 5.83 กรัม/ต้น

ครั้งที่ 2 : 60 วันหลังปลูก

 • ปุ๋ยสูตร 18-46-0 ปริมาณ 7.61 กรัม/ต้น
 • ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ปริมาณ 33.95 กรัม/ต้น
 • ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ปริมาณ 5.83 กรัม/ต้น

ครั้งที่ 3 : 90 วันหลังปลูก

 • ปุ๋ยสูตร 18-46-0 ปริมาณ 7.61 กรัม/ต้น
 • ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ปริมาณ 33.95 กรัม/ต้น
 • ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ปริมาณ 5.83 กรัม/ต้น